Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2018

Pobierz regulamin w wersji pdf.

Pobierz listę książek obcojęzycznych dostępnychna czytak.

 1. Czytnik e-booków można wypożyczyć w Dziale Udostępniania dla Dorosłych - Multimedia.
 2. Z usługi wypożyczania czytnika mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną.
 3. Czytnik można wypożyczyć na okres 1 miesiąca z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.
 4. Przy wypożyczaniu czytnika korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1.
 5. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów wykorzystywanych na czytniku przez użytkowników.
 7. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych i wgranych na nim e-booków tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Użytkownik nie może i nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytników i wgranych na niego e-booków w całości lub we fragmentach,
  2. modyfikacji treści e-booków,
  3. komercyjnego wykorzystania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowej,
  4. udostępniać czytnika innym osobom.
 8. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszelkie wgrane przez użytkownika pliki muszą być usunięte, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym czytelnikowi, a także z kompletem e-booków wgranym przez pracownika Biblioteki.
 9. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu czytnika wynosi 1 zł za dzień.
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czytnika Użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości:
  1. 500 zł za czytnik Pocket Book Touch Lux 3,
  2. 65 zł za etui ochronne,
  3. 35 zł za ładowarkę wraz z przewodem.

Załącznik nr 1
do Regulaminu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze

OŚWIADCZENIE

Dotyczy wypożyczenia czytnika e-booków o nr inwentarzowym BIBL. III 5/179 wraz z z ładowarką, przewodem i etui

Nazwisko i imię:              …….…………………………………

Nr karty bibliotecznej:      ………………………………….……

Data wypożyczenia:         ……………………………………….

Data zwrotu:                    …………………………………….…

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu wypożyczania czytnika e-booków w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze.

 1. Oświadczam, iż w przypadku zgubienia, kradzieży a także zniszczenia lub uszkodzenia czytnika lub akcesoriów przynależnych do czytnika poniosę pełną odpowiedzialność finansową w kwocie odpowiadającej wartości zniszczonych lub zagubionych akcesoriów, bądź koniecznych napraw.
  Kwota należna w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika:
  -     Czytnik Pocket Book Touch Lux 3 - 500 zł,
  -     Etui - 65 zł,
  -     Ładowarka z przewodem - 35 zł.
 2. Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i:
  1. nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu
  2. stwierdzam następujące usterki/braki:
   ……………………………………………………………………………………………………...
   ……………………………………………………………………………………………………...
   ……………………………………………………………………………………………………...
 3. Oświadczam, iż zwrócę czytnik z taką samą zawartością pamięci, jak w momencie wypożyczenia.

 ………………………                                                                    ………………………

Podpis Bibliotekarza                                                                      Podpis Użytkownika

 

Polityka prywatności obowiązuje od 2 stycznia 2018

Spis treści:
§ 1 - Informacje ogólne
§ 2 - Dane czytelników
§ 3 - Dane z formularzy użytkowników serwisu
§ 4 - Informacja o plikach cookies

Pobierz politykę prywatności w wersji PDF.

§ 1
Informacje ogólne

 1. Dane czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze oraz użytkowników serwisu www.mbp.jawor.pl, którego operatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze z siedzibą przy pl.Seniora 4, 59-400 Jawor, Polska.
 3. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 5. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze jest Pani Anita Przedwojewska, tel. 76 870-26-02, email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 2
Dane czytelników

 1. Dane osobowe czytelników są pozyskiwane i przetwarzane w celach statystycznych oraz w celu odzyskiwania zbiorów bibliotecznych i dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu zbiorów.
 2. Podane dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 3. Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 4. Podane dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze plus określony czas:
  1. 5 lat - pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności,
  2. do stycznia kolejnego roku kalendarzowego - w przypadku złożenia wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności,
  3. do stycznia kolejnego roku kalendarzowego - w przypadku zgłoszenia o śmierci czytelnika.
 5. Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wnioskowania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez czytelnika jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze.
 7. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 3
Dane z formularzy użytkowników serwisu

 1. Dane użytkowników serwisu są pozyskiwane przez dobrowolne wypełnienie przez użytkownika formularzy dostępnych w serwisie.
 2. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 3. Podane dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

§ 4
Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies, tzw. ciasteczek’.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. ‘sesyjne’ (session cookies), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  2. ‘stałe’ (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.mbp.jawor.pl
 • Administrator - firma Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, prowadząca działalność pod adresem: pl. Seniora 4, 59-400 Jawor, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 695-10-10-662, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • >Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Godziny otwarcia biblioteki

poniedziałek 10:30-18:00
wtorek 8:00-18:00
środa 8:00-17:00
czwartek 8:00-18:00
piątek 8:00-18:00
sobota 8:00-15:30

 

Godziny otwarcia biblioteki w okresie wakacyjnym

poniedziałek 9-16:30
wtorek 9-16:30
środa 9-16:30
czwartek 9-16:30
piątek 9-16:30
sobota -----

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus użyczonego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej
dla osób niewidomych i słabo widzących - Edycja 2014” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
obowiązujący od 4 marca 2014

Pobierz regulamin w wersji w PDF

Pobierz listę książek

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych "Czytak Plus" czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze.
 2. Akceptacja regulaminu następuje z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze.

II. Warunki wypożyczania Czytaka Plus

§1

 1. Biblioteka może wypożyczać Czytaka Plus jedynie czytelnikowi biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna

§2

 1. Termin zwrotu Czytaka Plus określa biblioteka, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej.
 2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki
 3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

§3

 1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta
 3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu

III. Postanowienia końcowe

 1. Biblioteka Publiczna zobowiązuje się do umieszczenia informacji o przystąpieniu przez nią do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2014” na prowadzonej przez siebie stronie internetowej lub na stronie organu prowadzącego.
 2. Informacja powinna obejmować:
  1. nazwę projektu,
  2. logo Stowarzyszenia i Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  3. podstawowe informacje o projekcie,
  4. Wzór informacji zostanie przesłany Bibliotece Publicznej przez Stowarzyszenie „Larix” z chwilą podpisania umowy.