Informacja z dnia 25 maja 2018.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, pl. Seniora 4, 59-400 Jawor;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze jest Pani Alicja Jachyra, email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celach statystycznych - na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r., rozdział 1, art. 4, ust.1 , pkt. 2;
  • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu zbiorów - na podstawie Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., art. 53.1;
  • w celu kontaktowania się z czytelnikiem - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego Rynek 58, 50-116 Wrocław na podstawie umowy Nr DM-044/7/11 w sprawie powierzenia administrowania danymi osobowymi czytelników i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze, w ramach której podwykonawcą jest autoryzowana firma Aleph Polska Sp. z o.o, ul. Śmiała 22, 01-523 Warszawa - dostawca i serwisant oprogramowania bibliotecznego Aleph;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, jedynie w wypadku nieterminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań względem Biblioteki wymaganych w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze, tzn. firmie windykacyjnej lub w dalszej kolejności sądom;
 6. Świadczenie usług serwisowych systemu Aleph przez firmę Aleph Polska Sp. z o.o. może wymagać przekazania danych osobowych i przetwarzania ich w krajach trzecich, w tym w niektórych krajach spoza EOG;
  W odniesieniu do przekazywania danych osobowych do podwykonawcy znajdującego się poza EOG Dolnośląska Biblioteka Publiczna z wyprzedzeniem potwierdzi, że dany kraj jest uznawany przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych lub, że jest odpowiedni mechanizm mający na celu zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń i egzekwowania ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo
  do przenoszenia danych, prawo wnioskowania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy w/w ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.; jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze;
 10. Pani/Pana dane nie będą profilowane tzn. przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze + 5 lat, pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności;
  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze + dwa tygodnie od daty złożenia wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności;
  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze + dwa tygodnie od daty powzięcia informacji o śmierci czytelnika.
 12. Z poważaniem
  Małgorzata Kosińska
  Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze

Informacja z dnia 25 maja 2018.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, pl. Seniora 4, 59-400 Jawor;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze jest Pani Alicja Jachyra, email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jako dane osobowe czytelnika w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym z funkcji konkretnego formularza, tj. przedłużenia terminu zwrotu zbioru bibliotecznego, złożenia zamówienia na zbiór biblioteczny lub zaproponowania zakupu zbioru bibliotecznego - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane osobowe jako czytelnika są przetwarzane przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego Rynek 58, 50-116 Wrocław na podstawie umowy Nr DM-044/7/11 w sprawie powierzenia administrowania danymi osobowymi czytelników i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze, w ramach której podwykonawcą jest autoryzowana firma Aleph Polska Sp. z o.o, ul. Śmiała 22, 01-523 Warszawa - dostawca i serwisant oprogramowania bibliotecznego Aleph;
 5. Pani/Pana dane osobowe jako czytelnika będą przekazywane innym odbiorcom, jedynie w wypadku nieterminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań względem Biblioteki wymaganych w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze, tzn. firmie windykacyjnej lub w dalszej kolejności sądom;
 6. Świadczenie usług serwisowych systemu Aleph przez firmę Aleph Polska Sp. z o.o. może wymagać przekazania danych osobowych i przetwarzania ich w krajach trzecich, w tym w niektórych krajach spoza EOG;
  W odniesieniu do przekazywania danych osobowych do podwykonawcy znajdującego się poza EOG Dolnośląska Biblioteka Publiczna z wyprzedzeniem potwierdzi, że dany kraj jest uznawany przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych lub, że jest odpowiedni mechanizm mający na celu zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń i egzekwowania ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo
  do przenoszenia danych, prawo wnioskowania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy w/w ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest konieczne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania usługi;
 10. Pani/Pana dane nie będą profilowane tzn. przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Pani/Pana dane osobowe jako czytelnika będą przechowywane:
  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze + 5 lat, pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności;
  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze + dwa tygodnie od daty złożenia wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności;
  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze + dwa tygodnie od daty powzięcia informacji o śmierci czytelnika.
 12. Z poważaniem
  Małgorzata Kosińska
  Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze

Rejestr czynności przwetwarzania to dokument, który pokazuje, w jakich procesach w bibliotece są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, pl.Seniora 4, 59-400 Jawor, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany.

Zaktualizowana informacja o plikach cookies z dnia 25 maja 2018.

 1. Serwis Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze znajdujący się pod adresem http://www.mb.jawor.pl korzysta z plików cookies, tzw. ciasteczek’.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne generowane przez serwer. Są to w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.
  Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu tj. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze z siedzibą pod adresem pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.
 4. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • ‘sesyjne’ (session cookies), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • ‘stałe’ (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
  Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  Uwaga: Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.