Zgodnie z zapisami prawa każdy Czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wnioskowania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

Dla ułatwienia realizacji tych praw poniżej znajdują się wzory najczęściej składanych pism.

Wniosek o wgląd do danych osobowych

Aktualizacja/sprostowanie danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wypełnione pisma należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych czytelnika

(aktualizowana dnia 8 maja 2019)

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, mająca siedzibę pod adresem pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem http://www.mbp.jawor.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zgodnie z art.6 ust.1 lit.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - zgodnie z art.6 ust.1 lit.e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (…);
 • kontaktowania się z Panią/Panem – zgodnie z art.6 ust.1 lit.a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (…).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu (Rynek 58, 50-116 Wrocław) będąca administratorem systemu bibliotecznego Aleph.

W przypadku nieterminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań względem biblioteki wymaganych w regulaminie odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również firma windykacyjna lub w dalszej kolejności sąd.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane kontaktowe (email, telefon) podane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane i przechowywane do czasu odwołania zgody.

Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane:

 • przez okres korzystania ze zbiorów i usług biblioteki + 5 lat od ostatniej aktywności na koncie czytelnika w systemie bibliotecznym, pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności;
 • przez okres korzystania ze zbiorów i usług biblioteki + dwa tygodnie od daty złożenia wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności;
 • przez okres korzystania ze zbiorów i usług biblioteki + dwa tygodnie od daty powzięcia informacji o śmierci czytelnika.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860-70-86.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla pozostania czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze i korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkownika strony www

(aktualizowana dnia 8 maja 2019)

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, mająca siedzibę pod adresem pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem http://www.mbp.jawor.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym z funkcji konkretnego formularza, tj. przedłużenia terminu zwrotu zbioru bibliotecznego, złożenia zamówienia na zbiór biblioteczny lub zaproponowania zakupu zbioru bibliotecznego – zgodnie z art.6 ust.1 lit.a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (…).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu (Rynek 58, 50-116 Wrocław) będąca administratorem systemu bibliotecznego Aleph.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane kontaktowe podane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane i przechowywane do czasu zrealizowania usługi.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860-70-86.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zrealizowania usługi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny

(aktualizowana dnia 8 maja 2019)

Kamery monitoringu obejmują obszar:

 • wejście główne na dziedziniec biblioteki wraz ze ścianą, na której zamontowany jest trezor biblioteczny, przy pl.Seniora 4,
 • dziedziniec biblioteczny przy pl.Seniora 4,
 • pomieszczenia Multimediów przy pl.Seniora 4,
 • stanowiska komputerowe znajdujące się przy sali spotkań przy Wypożyczalni przy pl.Seniora 4,
 • pomieszczenia Filii nr 1 przy ul.Moniuszki 10..

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, mająca siedzibę pod adresem pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem http://www.mbp.jawor.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w bibliotece – zgodnie z art.6 ust.1 lit.c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – zgodnie z art.6 ust.1. lit.e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot serwisujący monitoring.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 7 dni od momentu utrwalenia obrazu.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860-70-86.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze, pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.

Zaktualizowana informacja o plikach cookies z dnia 25 maja 2018.

 1. Serwis Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze znajdujący się pod adresem http://www.mb.jawor.pl korzysta z plików cookies, tzw. ciasteczek’.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne generowane przez serwer. Są to w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.
  Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu tj. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze z siedzibą pod adresem pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.
 4. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • ‘sesyjne’ (session cookies), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • ‘stałe’ (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
  Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  Uwaga: Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.