We wrześniu za sprawą pani Genowefy Misiak nastąpiło oficjalne przekazanie darów książkowych pieczętujących nawiązanie współpracy pomiędzy Biblioteką Polską im. Mikołaja Reja w Kitchener a naszą jaworską placówką.

Dla pani Genowefy, która jest inicjatorką współpracy, Kanada od ponad trzydziestu lat jest drugą ojczyzną. Jednak rodzinny Jawor również ma stałe miejsce w jej sercu. Wraz z mężem Mirosławem rokrocznie odwiedzają nasze miasto. Podczas pobytu chętnie uczestniczą w różnych wydarzeniach, nie tylko organizowanych przez naszą bibliotekę.

Nasza biblioteka sprezentowała kanadyjskiej Polonii książkę o Jaworze oraz broszury o Pogórzu Kaczawskim, a pani Genowefa przekazała nam od Biblioteki Polskiej w Kitchener wspomnienia Antoniego Caputy „Póki my żyjemy” oraz broszury wydane z okazji 100-lecia tamtejszej placówki.
"Póki my żyjemy" to druga część wspomnień po "Z Pietrzykowic w szeroki świat" Polaka - Antoniego Caputy, który przeżył kampanię wrześniową, gehennę trzech obozów koncentracyjnych - Oświęcimia, Mathausen, Dachau, a potem trafił do Kanady. To właśnie w Kitchener poprzez pracę w bibliotece podtrzymywał wiarę i patriotyzm wśród Polonii. Obecnie jego dzieło konktynuuje od lat m.in. pani Genowefa.
W Kitcheren mieszka obecnie kilkanaście tysięcy ludzi polskiego pochodzenia.