Na początek nowego roku zaproponowaliśmy naszym czytelnikom wirtualny spacerek ulicami naszego miasta. Podczas niego mieliśmy okazję poznać historię ich nazw.

Nazwy ulic miasta są nie tylko elementami na mapie. Oprócz tego, że dzięki nim potrafimy podać dokładny adres, to mówią nam one wyjątkowo dużo o układzie miasta i jego historii. Stanowią listę ważnych nazwisk, wydarzeń, dat,  ale i obiektów jego z dalszej i bliższej historii.
Posługując się nazwami ulic na co dzień, chociażby adresując listy, określając swoją lokalizację lub położenie różnych miejsc, nie zdajemy sobie najczęściej sprawy, dlaczego nazwa ulicy bądź placu brzmi właśnie tak, a nie inaczej i dlaczego.

Nazwy ulic i placów miały pierwotnie charakter topograficzny, to znaczy, że informowały o pewnych jej cechach. Na przykład takie nazwy jak Długa, Krótka, Kręta mówiły o jej wyglądzie. Nazwa mogła też informować o kierunku, w jakim prowadzi ulica, np. Legnicka, Strzegomska, ale też Polna czy Ogrodowa. Sporo bywało też nazw, które swe pochodzenie zawdzięczały znajdującym się przy nich obiektom. W ten sposób powstawały takie nazwy ulic jak Kościelna, Dworcowa, Młyńska czy Drukarska.
Inne nazwy ulic zawdzięczamy upamiętnianiu pewnych wydarzeń, np. ulica 1-go Maja czy Grunwaldzka, lub osób, np. Królowej Marysieńki, czy Adama Bystry-Bykowskiego.
Oczywiście pod wpływem rozwoju miast oraz zmian społeczno-politycznych, nazewnictwo ulic podlega zmianom. Również w Jaworze nie brakuje ulic, które zmieniły swoje nazwy. Czasem nawet kilkukrotnie.

Dzięki spotkaniu, którego autorem był kustosz Muzeum Regionalnego Mirosław Szkiłądź, poznaliśmy kompletny zestaw nazw ulic z całego okresu istnienia Jawora wraz z ich historycznymi uwarunkowaniami i zmianami, którym podlegały.