W ostatnim czasie strona Cyfrowego Dolnego Śląska zmieniła się nie do poznania - ma nową szatę graficzną i stała się bardziej przejrzysta. Łatwiej jest dotrzeć do poszukiwanych zasobów.

Napis 'Cyfrowy Dolny Śląsk - Jaworska Biblioteka Cyfrowa"

Cyfrowy Dolny Śląsk to portal prezentujący na wspólnej platformie cyfrowej elektroniczne wersje dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich instytucjach i nie tylko. Wśród prezentowanych kolekcji można znaleźć zbiory bibliotek, m.im. naszej, a także muzeów, archiwów, instytucji kultury, placówek oświatowych oraz organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

Przypominamy, że na Jaworską Bibliotekę Cyfrową, która jest częścią CDŚ, składa się 357 zasobów cyfrowych. Są to:
- książki - głównie zbiory regionalne, ale także dzieła jaworskich autorów, poezja, opracowania, wspomnienia,
- czasopisma - wydania archiwalne "Ziemi Jaworskiej" z lat 1992-96,
- afisze, plakaty, ulotki, mapy,
- audycja oraz wywiad z Janem Rybotyckim,
- zdjęcia ukazujące Jawor, okolice oraz toczące się tu życie, w tym dwie fotogalerie: Jaworski rynek w latach 1960-2000 na zdjęciach Jana Stelczyka i Jaworscy klezmerzy : fotoarchiwum jaworskich muzyków z lat 1950-2010.