W Jaworskiej Bibliotece Cyfrowej na Cyfrowym Dolnym Śląsku ukazały się już pierwsze roczniki Gazety Jaworskiej.

Fragment plakatu promującego Jaworską Bibliotekę Cyfrową - zdjęcia numerów Gazety Jaworskiej

Opublikowane archiwalne wydania Gazety Jaworskiej pochodzą z pierwszych 4 lat ukazywania się czasopisma:
- z roku 1990 - 30 numerów (pierwszy ukazał się 1.06.1990),
- z roku 1991 - 52 numery,
- z roku 1992 - 51 numerów,
- z roku 1993 - 51 numerów,
- z roku 1994 - 52 numery.

Miłośnikom Jawora przypominamy, że w jaworskiej kolekcji na Cyfrowym Dolnym Śląsku można znaleźć także wcześniej zdigitalizowane lokalne czasopisma. Jest to 46 numerów Ziemi Jaworskiej z lat 1982-86 oraz 179 numerów Przeglądu Fabrycznego z lat 1974-1989. Stanowią one cenne źródło informacji o historii najnowszej naszego miasta.