Czerwiec to czas podsumowania mini-projektu "Czytanie z bajaniem", który zakończył się uroczystym pasowaniem sześciolatków na czytelników biblioteki.

W tej ważnej uroczystości dzieciom towarzyszyli ich rodzice. To dla nich przedszkolaki w maju przygotowywały specjalne przedstawienie. Teraz mogły sie zaprezentować, co sprawiło wszystkim wiele radości.
W kolejnym kroku przyszli nasi stali bywalcy poszukiwali ukrytego w bibliotece skarbu, do którego prowadziły różne zagadki-wskazówki.
Zwieńczeniem było złożenie przyrzeczenia, moment pasowania i odebranie pamiątkowych emblematów.

Tego typu spotkania międzypokoleniowe pozwalają nam bibliotekarzom integrować się także z najbliższym środowiskiem naszych najmłodszych czytelników.