Na przełomie maja i czerwca w bibliotece odbywały się zajęcia z edukacji medialnej dla uczniów jaworskich szkół gimnazjalnych, których tematem była komunikacja w sieci – nowe sposoby komunikacji międzyludzkiej i związane z tym zmiany w relacjach.

Potrzeba komunikacji istnieje od zawsze i wraz z rozwojem cywilizacji przyjmuje coraz to inne formy. Dźwięki, znaki, słowo, pismo i media (książka, prasa, radio, telewizja, internet) przynoszą coraz więcej możliwości. W szczególności zaś internet dla młodego pokolenia staje się jednym z podstawowych kanałów komunikacji.

Na spotkaniach omawialiśmy trudności, z jakimi możemy spotkać się w tego rodzaju komunikacji. Dzieci miały za zadanie wykonać różne ćwiczenia dotyczące różnych rodzajów aktywności w sieci. Zadaniem uczniów była analiza poprawności przedstawionych komunikatów.
Zastanowiliśmy się też, w jaki sposób relacje nawiązywane i podtrzymywane w internecie mogą być przydatne w życiu i w planach na przyszłość. Uczestnicy dowiedzieli się, że, oprócz towarzyskich, istnieją profesjonalne serwisy społecznościowe. Spróbowali też tworzyć własny przykładowy profil, coś w rodzaju skróconego życiorysu.

Na spotkaniach, za zgodą przedstawicieli, był wyświetlony bardzo ciekawy film edukacyjny. Został on przygotowany przez CitizeProject 2012. Mówi o tym, czym jest i jak ważna jest edukacja medialna w dzisiejszym świecie.