W czerwcu nasz biblioteka wzięła udział w działaniu „Globalnie w Bibliotekach”.

Program  realizowany był przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Miał on na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję nad obrazem pomocy humanitarnej.

W jaworskiej bibliotece spotkaliśmy się z grupą młodzieży na  wspólnej dyskusji i refleksji nad działaniami pomocowymi w obliczu kryzysu humanitarnego.
Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi definicjami, poznali sposoby, formy i zasady pomocy kierowanej do potrzebujących.  Wprowadzony element zabawowy „Jak pomóc Paczworkowi”  pokazał  pewien mechanizm, któremu łatwo można ulec w momentach spontanicznych działań pomocowych.
Następnie oglądnęliśmy przygotowane filmy. Dyskusję zaczęliśmy od tego,  jakie odczucia budzą w nas obejrzane materiały.  Zwróciliśmy uwagę na ich przesłanie  oraz omówiliśmy wybrane z nich cytaty. Porozmawialiśmy o formach pomocy oraz niebezpieczeństwie dotyczącym  odbioru  jednostronnych opowieści mówiących o  problemach związanych z pomaganiem.
Młodzież chętnie i długo mówiła o swoich doświadczeniach w szerokim temacie pomocy. Odpowiedzieliśmy sobie też na wiele pytań. Między innymi: jak się czujemy, gdy ktoś mówi nam, jak rozwiązać nasze problemy. A także, jak historie, które słyszymy, wpływają na nasze postrzeganie świata. Poruszyliśmy również problem istniejących stereotypów i to, jak mogą być krzywdzące. Zastanowiliśmy się nad tym, jakie korzyści płyną z pomagania.

Spotkanie zakończyliśmy podsumowaniem: „Aby ograniczyć postrzeganie świata przez pryzmat stereotypów, ważne jest budowanie historii pokazujących, kiedy posługujemy się nimi i świadomość tego, skąd one się wzięły. Nie chodzi o to, żeby mieć poczucie winy, że mamy stereotypy, ale o zachowanie otwartości umysłu i uważności na różnorodność opowieści, o odświeżanie naszej wiedzy. Wielość historii o danym miejscu czy osobie przybliża nas do siebie dając większą ilość punktów odniesienia”.

Po spotkaniu można było obejrzeć wystawę przygotowaną z materiałów przysłanych nam w celu realizacji programu.