W dniach od 30 października do 6 listopada w naszej bibliotece realizowany był projekt  edukacyjno-animacyjny fundacji "Szkoła z Klasą" pod tytułem „100 lat codzienności Polski”.  Wzięli w nim udział uczniowie klas ósmych i siódmych jaworskich szkół podstawowych.

Zajęcia miały charakter warsztatowy. Zadaniem uczestników w trakcie ich trwania było napisanie kartki pocztowej do anonimowego, losowo wybranego adresata.  Młodzież miała do dyspozycji osiem archiwalnych zdjęć z różnych okresów historii Polski po odzyskaniu przez nią niepodległości.  Umieszczone one zostały na pocztówkach przygotowanych do wysłania. Uczniowie wpisywali do nich krótkie teksty będące osobistą refleksją dotyczącą przedstawionego obrazu.

Ciekawym fragmentem zajęć było omawianie zdjęć, na których przedstawiona była codzienność ostatnich stu lat wolnej Polski. Czasem smutna, czasem straszna, pracowita, ale też i radosna. Uczestnicy podczas oglądania obrazów nie znali kontekstu ich powstania. W związku z tym ich skojarzenia z nimi związane odbiegały chwilami bardzo od przedstawianych faktów. Świadczyć to może o tym, że pokolenie wychowane w niepodległej Polsce nie łączy już oglądanych historycznych fotografii ze strachem, zagrożeniem czy niepewnością.

Forma  zajęć skusiła nas do zaproponowania ich także seniorom z Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”. Tu zajęcia miały jednak trochę inny charakter. Skupiliśmy się na omówieniu zdjęć, które przywołały wśród uczestników wiele wspomnień. Niektórzy pensjonariusze podzielili się ze wszystkimi swoimi osobistymi wspomnieniami i przeżyciami. Dotyczyło to szczególnie zdjęć przedstawiających codzienne życie w peerelowskiej Polsce.

Akcja edukacyjna zaproponowana przez fundację Szkoły z Klasą przyniosła uczestnikom dużo radości a także przemyśleń i refleksji. Na warsztatach zostało napisanych 40 kartek, które trafiły do losowo wybranych adresatów na terenie miasta.