Dnia 6 grudnia podczas zajęć zorganizowanych przez Oddział Dziecięco-Młodzieżowy trzecioklasiści zapoznali się z historią psa, który wabił się Pies oraz z osobą jego właściciela, czyli marszałkiem Józefem Piłsudskim.

Po przeczytaniu książki autorstwa Jana Ołdakowskiego dzieci przystąpiły do pracy. Miały za zadanie analizę wiarygodności podanych im informacji, które odnosiły się do bohaterów prezentowanej wcześniej książki. Przy każdym prawdziwym zdaniu kładły zielone podobizny Psa, a przy fałszywych – czerwone. Upewniali się w swoich decyzjach poprzez analizę fragmentów wspomnień, pamiętników oraz fotografii.
Wnioski z tego ćwiczenia były jednoznaczne! Im więcej źródeł podaje jakąś informację, tym bardziej wiarygodna ona się staje i możemy wtedy mówić, że dana informacja jest prawdziwa.

Drugie zadanie, a raczej zabawa, było nawiązaniem do tematu ściśle tajnych dokumentów, który pojawił się w książce. Uczniowie wyszukiwali w książkach i wśród fotografii porozkładanych po całej sali słowa oraz wskazówki. Słowa miały w końcowej części stworzyć hasło, a odnajdywane na bieżąco informacje, wskazywały kierunek poruszania się oraz miejsce poszukiwania kolejnego słowa. Dodatkowym elementem urozmaicającym zabawę było wyjście poza salę, w której odbywało się spotkanie i odwiedziny w wypożyczalni Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego, gdzie po podaniu hasła pani bibliotekarka podawała im kolejną wskazówkę.
W konsekwencji drużyny ułożyły hasło, które brzmiało: ZRÓBCIE PLAKAT HISTORYCZNY O PSIE MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. W dalszej, plastycznej części spotkania powstały dwa plakaty prezentujące sceny opisane w książce.

Podczas spotkania dzieci zapoznały się także z szeroką ofertą książeczek publikowanych w ramach serii „Czytam sobie”.