Od 1 lutego 2020 obowiązuje nowy Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze.

Najważniejsze zmiany w nowym regulaminie to:

  • zmiana wysokości kar za niedotrzymanie terminu zwrotu zbiorów z księgozbioru podręcznegow
  • zmiana wysokości opłat za drukowanie i kserowanie
  • wprowadzenie zapisu o warunkach wydawania kodów umożliwiających bezpłatny dostęp do zbiorów w formie cyfrowej

Pobierz i przeczytaj nowy Regulamin korzystania ze zbiorów i usług.

Tags: regulamin