W naszej bibliotece odbywają się bezpłatne kursy językowe, które prowadzi Szkoła Języków Obcych Atut School z Legnicy.

20170410 kursy jezykowe

Kursy są bezpłatne - finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Skorzystać z nauki mogą osoby mieszkające, pracujące lub uczące się w powiecie jaworskim lub złotoryjskim.

Kursy są nastawiony przede wszystkim na komunikację a tempo dostosowane do uczestników. W, które odbywają się w naszej bibliotece to kursy języka niemieckiego prowadzone na poziomie podstawowym. 
Każdy z uczestników ma zapewnione bezpłatne podręczniki, a po ukończeniu kursu - certyfikat ze standardami międzynarodowymi.
Planowana liczba godzin to 120, a proponowany cykl zajęć to 2 x 2 godziny tygodniowo lub 1 x 4 godziny weekendowo.

Bliższych informacji udzielają pracownicy szkoły językowej pod numerem telefonu  76 722-67-67.

Obecnie w bibliotece odbywają się zajęcia trzech grup językowych: