W ramach projektu "Dolnośląska Akademia e_kompetencji" dofinansowanego z funduszy europejskich w naszej bibliotece planowane są kursy komputerowe. Aby mogły się rozpocząć, poszukujemy jeszcze min. 4 osób chętnychdo 10 listopada.

Fragment plakatu projektu "Dolnośląska Akademia e-Kompetencji"

Darmowe kursy komputerowe, które Beneficjent – firma JMM Mariusz Lewandowski oferuje w ramach projektu „Dolnośląska akademia e-kompetencji”, skierowane są do osób 50+ bez względu na wykształcenie lub osób 18+  z wykształceniem co najwyżej średnim. Osoby te mogą pracować, uczyć się, lub być biernymi zawodowo oraz bezrobotnymi.

W ramach projektu planowany jest 60-godzinny kurs ECDL PROFILE DIGCOMP. Tematem zajęć będą:
1. Podstawy pracy z komputerem (B1)
2. Podstawy pracy w sieci (B2)
3. Przetwarzanie tekstów (B3)
4. Rozwiazywanie problemów (S9)
Po kursie uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego otrzymuje certyfikat wydany w zakresie powyższych czterech modułów.

Kursy odbywają się przez kolejne 3 tygodnie wg harmonogramu:
wtorek - 14:30 - 17:45
środa - 14:30 - 17:45
czwartek - 14:30 - 17:45
piątek - 14:30 - 17:45
sobota - 9:00 - 12:15

Wymagana liczba uczestników do uruchomienia kursu to 10 osób.
Najbliższy możliwy termin uruchomienia kursu to 14 listopada.

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego i złożenie go w bibliotece.