Co roku na początku czerwca organizowana jest Noc Bibliotek. W tym roku wypada ona 9 czerwca, a w naszej bibliotece - już nawet 8-go.

Logo Nocy Bibliotek 2018

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać.
Hasło tegorocznej akcji to "RzeczpospoCzyta" -
w wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski czytamy polską literaturę, oglądamy ilustracje polskich twórców, twórczo zajmujemy się rodzimą sztuką, przyrodą, poznajemy polską historię sprzed stulecia i tę bliższą, a także wyobrażamy sobie Polskę za 100 lat.

W ramach Nocy Bibliotek zapraszamy naszych czytelników na dwa spotkania: jedno z Magdaleną Kordel, a drugie - z Krzysztofem Pękalą.