Cyfrowy Dolny Śląsk to portal prezentujący na wspólnej platformie cyfrowej elektroniczne wersje dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich instytucjach i nie tylko. Wśród prezentowanych kolekcji można znaleźć zbiory bibliotek, m.im. naszej, a także muzeów, archiwów, instytucji kultury, placówek oświatowych oraz organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

cds

Cyfrowy Dolny Śląsk jest efektem współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
Powstał w latach 2009-2010 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 6: "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)", Działanie nr 6.4: "Turystyka kulturowa". Jest nadal rozwijany dzięki środkom pozyskiwanym w kolejnych latach z różnych źrodeł i projektów.

Wśród zasobów cyfrowych składających się na Jaworską Bibliotekę Cyfrową, która jest częścią CDŚ, są:

Publikacje podzielone są na wiele kolekcji i podkolekcji, które można przeszukiwać korzystając zarówno z prostych, jak i bardziej zaawansowanych narzędzi.