Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dolnośląski Zasób Biblioteczny


13 maj 2022
W roku 2007 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze z wykorzystaniem użyczonej licencji systemu bibliotecznego Aleph rozpoczęła wprowadzanie swoich zbiorów do katalogu Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego.

Pomysł wykorzystania jednego systemu komputerowego do obsługi bibliotek publicznych w regionie powstał w 2001. Od roku 2002 trwały prace przy ustalaniu zasad współpracy oraz przygotowaniu schematu funkcjonowania systemu pod nazwą „Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie Aleph”.

Aleph jest w pełni zintegrowanym systemem, który umożliwia obsługę całego systemu obiegu książki w bibliotece począwszy od zamówienia poprzez zakup, inwentaryzację, opracowanie do udostępnienia czytelnikowi.

Podpisanie porozumienia o powołaniu DZB pomiędzy Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu i 9 innymi bibliotekami nastąpiło 7 kwietnia 2004 roku.
Obecnie w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym działa 27 bibliotek naszego regionu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze przystąpiła do DZB w 2006 roku.
Od roku 2007 do systemu wprowadzane są wszystkie nowo zakupione materiały biblioteczne, a od lipca 2012 roku rejestrowane są w nim także wypożyczenia i udostępnienia.
Obecnie na ukończeniu są prace nad wprowadzaniem pozostałych zbiorów retrospektywnych, w tym magazynowych.

Zalety pracy biblioteki w systemie Aleph:

 • istotne skrócenie czasu od momentu zakupu do położenia książki na półce dla czytelnika
 • prostsze i szybsze wyszukiwanie zbiorów wg różnych kryteriów: autor, tytuł, hasło, typ zbioru
 • informacja o zbiorach z innych bibliotek zrzeszonych w DZB
 • sprawniejsza obsługa wypożyczeń międzybibliotecznych
 • aktualna informacja o zakupionych nowościach w poszczególnych działach biblioteki
 • szybszy kontakt z czytelnikiem, jeśli poda w systemie telefon lub e-mail
 • automatyczny system wysyłania przypomnień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów
 • "samoobsługa" swojego konta czytelnika przez stronę www:
  • sprawdzenie wypożyczonych zbiorów i terminów ich zwrotu
  • prolongata (przedłużenie) wypożyczonych zbiorów
  • informacja o aktualnym statusie dostępności interesujących nas tytułów
  • możliwość zamówienia lub zarezerwowania zbiorów
  • aktualny stan rozliczeń z biblioteką

Katalog Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego jest dostępny pod adresem http://www.dzb.pl/.

Logo Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego