Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Z kart historii biblioteki


Historia jaworskiej biblioteki sięga do najwcześniejszych lat powojennych, gdy na Ziemiach Odzyskanych kształtowało się od podstaw życie społeczne, gospodarcze i kulturalne.
Pierwsze po wojnie wypożyczenia polskich książek w Jaworze nastąpiły w czerwcu 1947 r. w jednym z pomieszczeń ratusza. Tych historycznych czynności, mających znaczenie symbolu, dokonywała Irena Podskrobek, organizator i pierwszy kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zaczątek księgozbioru stanowił dar Polonii Amerykańskiej w postaci 148 książek.[…] Personel biblioteki składał się w pierwszym roku jej działalności z 2 osób.

W sierpniu 1949 r. przeniesiono bibliotekę do 5-izbowego lokalu w Domu Kultury przy ul. Strzegomskiej 1, wówczas ul. Żymierskiego 1. W przydzielonym lokalu znalazły się osobne pomieszczenia na wypożyczalnię dla dorosłych, księgozbiór dla dzieci i młodzieży, czytelnię czasopism i magazyn książek. Biblioteka otrzymała nowe meble biblioteczne, radioodbiornik "Pionier" i telefon. W roku 1950 biblioteka zatrudniała 3 pracowników, w tym kierownika Halinę Brede i jedną pracownicę fizyczną.[…]

W roku 1952 stanowisko kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Jaworze objęła Irena Papciak i pozostała nim przez 31 lat. Pod jej kierownictwem jaworska placówka biblioteczna należała do wyróżniających się na Dolnym śląsku. W tym okresie zakończono organizację sieci bibliotek na obszarze powiatu jaworskiego, a dla bibliotekarzy terenowych jaworska placówka prowadziła zajęcia instruktażowo-szkoleniowe.[…]

Ratusz - pierwsza siedziba biblioteki w latach 1947-49
Budynek przy ul. Żymierskiego 1 (obecnie Strzegomska 1) - siedziba biblioteki w latach 1949-55
Siedziba biblioteki w latach 1955-68 - budynek pod adresem Nowotki 7 (obecnie Strzegomska 7)
Siedziba biblioteki w latach 1955-68 - budynek przy ul. Nowotki 7 (obecnie Strzegomska 7)

Z dniem 1 stycznia 1955 r. nastąpiła zmiana nazwy placówki na Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze. Jej zadania, tj. upowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców Jawora i nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi w powiecie, nie uległy zmianie. W tym samym roku nastąpiła przeprowadzka biblioteki na ul. Strzegomską 7 (obecnie Rejonowy Urząd Pracy). W 6 pomieszczeniach nowego lokum urządzono wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych, biuro kierownika oraz wypożyczalnię i czytelnię dla dzieci.[…]

W 1967 roku księgozbiór biblioteki liczył zaledwie 28 092 woluminy, a stan zatrudnienia zwiększył się do 8 osób. Stosunkowo niewielki przyrost księgozbioru w porównaniu z 1954 r. tłumaczyć należy wycofaniem z obiegu dużej ilości literatury agitacyjnej[…].

Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Nowotki 7, rok 1968
Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Nowotki 7, rok 1968
Czytelnia, ul. Nowotki 7, rok 1968
Czytelnia,
ul. Nowotki 7, rok 1968
Oddział Dziecięcy, ul. Nowotki 7, rok 1968
Oddział Dziecięcy,
ul. Nowotki 7, rok 1968

W roku 1968 biblioteka przeniosła się do lokalu w Rynku 5, który zajmowała do jesieni 1998 r. Przy ul. Strzegomskiej 7 pozostał Oddział Dziecięcy, ale i on w 1974 r. otrzymał nowy lokal w Rynku 3[…]. Przy okazji przeprowadzki obydwa lokale otrzymały nowy sprzęt biblioteczny i zostały gustownie urządzone.[…]

Wraz z likwidacją powiatów w roku 1975 placówka zmieniła nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną (MBP) i jednocześnie przestała pełnić funkcje instruktażowo-metodyczne względem bibliotek na obszarze byłego powiatu. Stan zatrudnienia wzrósł do 12 pracowników[…]. W 1976 r. księgozbiór liczył 35 584 woluminy, biblioteka zarejestrowała 3 437 czytelników i 66 465 wypożyczeń.[…]

Siedziba biblioteki w latach 1968-1999 - Rynek 5
Wnętrze biblioteki, Rynek 5, rok 1971
Wnętrze biblioteki, Rynek 5, około roku 1970
Wnętrze biblioteki, Rynek 5, około roku 1970
Rynek 3 - siedziba Oddziału Dziecięcego w latach 1974-1998
Dzieci przed wejściem do Oddziału Dziecięcego, Rynek 3
Wnętrze Oddziału Dziecięcego, Rynek 3, lata 1975-1985

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych narodził się pomysł utworzenia Oddziału Muzycznego.
W roku 1981 Miejska Rada Narodowa przydzieliła oddzielne lokum w Rynku 16 dla umożliwienia realizacji tego zasługującego na uznanie zamiaru. Porządkowanie posiadanych i gromadzenie nowych zbiorów do mającego powstać oddziału biblioteki trwało przez kolejne dwa lata.
Otwarcie Oddziału Muzycznego nastąpiło w roku 1983. Muzykalni jaworzanie mogli znaleźć tu książki i czasopisma o muzyce, płyty, kasety, nagrania z różnych dziedzin sztuki muzycznej oraz utworów literackich, środki audiowizualne do nauczania języków obcych itd. Do dyspozycji korzystających ze zbiorów specjalnych Oddziału Muzycznego przygotowano 11 stanowisk (kabin).[…]

W tym samym roku 1983 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora MBP. Odeszła na emeryturę Irena Papciak, która z racji zasług dla rozwoju czytelnictwa w naszym mieście zdobyła sobie prawo do szacunku u tysięcy jaworzan, świadomych znaczenia dobrej książki w życiu człowieka. Godną jej następczynią była Zofia Wojtoń, sprawująca tę ważną funkcję do 31 grudnia 2004 r.[…]

Z myślą o mieszkańcach nowych osiedli biblioteka pozyskała od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej nowy lokal na Osiedlu Piastowskim przy ul. Moniuszki 10. W tym lokalu 1 października 1985 r. rozpoczęła działalność filia biblioteki, w której funkcję kierownika pełniła od początku Halina Złocka. W roku 1994 księgozbiór filii liczył 16 713 woluminów, zarejestrowanych było 2 212 czytelników, w tym 957 dzieci.

Siedziba Filii nr 1 przy ul. Moniuszki 10, rok 2012
Wnętrze Filii nr 1, ul. Moniuszki 10
Wnętrze Filii nr 1, ul. Moniuszki 10</i>
Wnętrze Filii nr 1, ul. Moniuszki 10

W roku 1993 nastąpiła kolejna przeprowadzka Oddziału Dziecięcego z Rynku 3 na Osiedle Przyrzecze, gdzie razem z filią Szkoły Podstawowej Nr 1 były jedynymi placówkami kulturalno-oświatowymi. Specjalizując się w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych dzieci młodszych i starszych, personel biblioteki prowadził teatrzyk "Pinokio", organizował konkursy literackie i plastyczne, rozmowy o książkach oraz inne zajęcia z małymi czytelnikami w oparciu o przeczytaną lekturę. Księgozbiór dziecięcej biblioteki na Przyrzeczu liczył w 1994 r. 11 354 woluminy, korzystało z niego 1 200 czytelników wypożyczając 21 373 książki.[…]
Lokalizacja Oddziału Dziecięcego na Przyrzeczu, które jest peryferyjnym osiedlem miasta, skłoniła dyrekcję biblioteki do utworzenia księgozbioru dla dzieci ze wschodniej części Jawora […] w głównej siedzibie w Rynku 5.[…]

W 1998 roku Zarząd Miasta zakupił na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej dwukondygnacyjny budynek po byłej drukarni. Jedno skrzydło rzeczonego budynku zostało sprawnie wyremontowane i dostosowane do potrzeb biblioteki. Po przeprowadzce z Rynku 5 na Plac Seniora 4, która trwała kilka miesięcy, biblioteka w dniu 19 marca 1999 r. otworzyła swoje podwoje dla czytelników w nowym miejscu.
W następstwie adaptacji i remontu drugiego skrzydła budynku przy Placu Seniora, przeniesiono tutaj w 2001 r. Dział Muzyczny z Rynku 16 oraz Dział Dziecięcy z ul. Dmowskiego 8.

Nowa siedziba okazała się największa (ponad 1000 m2) i najbardziej odpowiadająca potrzebom biblioteki w porównaniu z poprzednimi. Dla czytelników, szczególnie z peryferyjnych rejonów miasta, ważna jest również lokalizacja biblioteki. Plac Seniora znajduje się w centrum Jawora, tuż przy Rynku.[…]

Siedziba biblioteki przy pl.Seniora 4, rok 2006
Wypożyczalnia, pl. Seniora 4, rok 2006
Wypożyczalnia, pl. Seniora 4, rok 2006
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, pl. Seniora 4, rok 2006
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, pl. Seniora 4, rok 2006
Wejście do biblioteki przy pl.Seniora 4, rok 2006
Wejście do biblioteki przy pl.Seniora 4, rok 2006
Czytelnia, pl. Seniora 4, rok 2006
Czytelnia, pl. Seniora 4, rok 2006
Dział Muzyczny, pl. Seniora 4, rok 2006
Dział Muzyczny, pl. Seniora 4, rok 2006
Wypożyczalnia - obsługa czytelnika, pl. Seniora 4, rok 2006
Wypożyczalnia, pl. Seniora 4, rok 2006
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, pl. Seniora 4, rok 2006
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, pl. Seniora 4, rok 2006
Dział Muzyczny, pl. Seniora 4, rok 2006
Dział Muzyczny, pl. Seniora 4, rok 2006