Wakacyjny lipiec z poezją zakończyliśmy z twórczością Józefa Ziętka.

W tym ostatnim tygodniu lipca przybliżaliśmy twórczość Józefa Ziętka (1916-1999), który urodził się w Hadykówce, będącej wówczas częścią Galicji i Lodomerii, a po wojnie przyjechał z rodziną na Dolny Śląsk i osiedlił się w Jaworze.
Tworzył przez całe życie, ale najwięcej wierszy napisał w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku. Jego poezja ma charakter wspomnieniowy. W swoich wierszach dawał wyraz tęsknocie za opuszczoną ziemią kolbuszowską. Wspominał w nich także Lasowiaków, żyjących w jego rodzinnych stronach. W swoich utworach pisał także o Jaworze, poruszał tematy religijne i opisywał przyrodę. Był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Pan Józef Ziętek napisał ok. 400 wierszy, zebranych drukiem w trzech tomikach: "Zgrzebnymi myślami pozszywane", "Z biegiem lat" i "W cieniu jesieni" oraz w dwóch zbiorach: "Zasiał wiatr" i "Zostawić ślad".