Podsumowaniem "Lata z poezją", wakacyjnej akcji Działu Udostępniania dla Dorosłych, była lektura wierszy naszych lokalnych twórców, które poświęcili swojemu miastu - Jaworowi.

Każda osoba związana jest z miejscem, w którym mieszka. Dla osób twórczych jest ono często inspiracją dla powstających dzieł. Nie inaczej jest z naszymi lokalnymi literatami.

Poniżej prezentujemy wiersze związane z Jaworem.