Po przerwie spowodowanej pandemią wznowiliśmy współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Jaworze.

Podopieczni zapraszani są do Działu Udostępniania dla Dorosłych oraz do Filii nr 1 na zajęcia integracyjne, edukacyjne i ogólnorozwojowe.
Za nami już kilka spotkań.

Na zajęciach integracyjnych zatytułowanych „Biblioteka - miejsce dla Ciebie” uczestnicy zapoznawali się z biblioteką jako przestrzenią dostępną dla wszystkich. Opowiedzieliśmy sobie na nich o tym, jak funkcjonuje dzisiejsza biblioteka, w jaki sposób odpowiada na potrzeby swoich użytkowników jako przestrzeń społeczna, ośrodek wspierający dostęp do wiedzy, informacji, kultury i technologii.

W trakcie ostatniego spotkania „Opowiedz, jak to było?” poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie „Czy historia może być ciekawa?”. Propagowało ono pomysł rozmów o historii z osobami starszymi, które pamiętają różne ważne wydarzenia z punktu widzenia zwykłego człowieka. Wiemy przecież, że ustny przekaz najbardziej przemawia do słuchaczy, buduje relacje i może przyczynić się do zainteresowania się tą „wielką historią”.
Były to zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laptopów przekazanych bibliotece w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim”.

Odbyły się także trzy spotkania z uczestnikami  w Multimediach. Zgromadzone tam zbiory muzyki klasycznej i popularnej oraz odpowiedni sprzęt do ich odtwarzania zostały wykorzystane jako narzędzia do terapii dźwiękiem.
Uzupełnieniem warsztatów były ćwiczenia manualne, jak ręczne pisanie, rysowanie czy rozwiązywanie zadań logicznych.

Na bibliotecznych zajęciach uczestnicy spędzają czas razem. Uczą się świata poprzez zabawę, rozmowę, wspólne wykonywanie zadań i podejmowanie wyzwań. Spotkania te służą zacieśnieniu więzi między uczestnikami, rozwijaniu zdolności komunikacyjnych oraz uwrażliwieniu na emocje i potrzeby innych.
Główną ich zaletą jest praca w grupie. Nie tylko motywuje ona do wykonywania określonych zadań. Jednocześnie tworzy przecież poczucie przynależności. Eliminuje też uczucie wyobcowania, które negatywnie wpływa na samopoczucie i chęć do pracy nad sobą.