Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Bajka czy nie bajka


23 czerwiec 2023
W Filii nr 1 czerwiec upłynął pod znakiem edukacji medialnej.

Z klasą drugą na zajęciach pod tytułem „Bajka czy nie bajka” zastanawialiśmy się nad prawdziwością informacji.
Dzieci obejrzały prezentację z przykładami różnych typów informacji i poznały jej źródła. Dowiedziały się również, które z nich są najbardziej wiarygodne w zależności od konkretnej sytuacji. Pomogła im w tym zabawa edukacyjna „Informacje, osoby i media”.

Natomiast tematem spotkania z klasą pierwszą było zaufanie w sieci i zasady bezpiecznego zachowania w Internecie.
Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, czy naszym zaufaniem możemy obdarzyć miejsce, które w dzisiejszych czasach staje się dla nas bardzo ważne - a mianowicie Internet. Uczniowie zapoznali się też z zagrożeniami w sieci.

Z zajęć dotyczących prawdziwości informacji skorzystała też grupa osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podczas spotkania rozmawialiśmy o otaczającej nas wszędzie informacji. Poznaliśmy jej źródła i uczyliśmy się co robić, żeby rozróżniać informację prawdziwą od fałszywej.