Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Literaccy patroni roku 2024


02 styczeń 2024
Wraz z Nowym Rokiem przedstawiamy literackich patronów najbliższych 12 miesięcy.

Patronami roku 2024 zostali m.in. czterej literaci: Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Marek Hłasko oraz Melchior Wańkowicz.
Zachęcamy do lektury ich twórczości i poznania bliżej tegorocznych patronów.

Czesław Miłosz

Jeden z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się w polską i światową literaturę. W 2024 roku W dwudziestą będzie obchodzona 20. rocznica śmierci Czesława Miłosza.
„(...) jako pisarz i myśliciel stał się jednym z największych autorytetów intelektualnych. Jego twórczość zakorzeniona w najwspanialszych wieloetnicznych tradycjach polskiej kultury reprezentuje zarazem dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej, narodów, których udziałem było doświadczyć i zmagać się ze skutkami nazizmu i komunizmu. Zarazem w swojej twórczości Miłosz przekracza granice kultur, gatunków i języków: był znawcą i tłumaczem Biblii, poezji polskiej, europejskiej i amerykańskiej, a nawet dzieł Dalekiego Wschodu. Światowe uznanie przyniósł mu, wydany we wczesnych latach 50. na emigracji tom esejów „Zniewolony umysł”, który stanowi przenikliwą, do dziś nietracącą na aktualności analizę świadomości porażonej przez totalitarne utopie jedną z najważniejszych książek XX w”.

Sprawdź, jakie książki Czesława Miłosza i jemu poświęcone mamy w zbiorach biblioteki.

Zdjęcie Czesława Miłosza

Witold Gombrowicz

W 2024 roku przypada 120. rocznica urodzin pisarza.
„Witold Gombrowicz należy dziś nie tylko do najważniejszych twórców rodzimej literatury, ale pozostaje również jednym z czołowych inspiratorów współczesnej europejskiej myśli filozoficznej, społecznej i artystycznej. Jego dorobek od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i awangardowego potencjału” – tak zapisano w uzasadnieniu uchwały.

Sprawdź, jakie książki Witolda Gombrowicza i jemu poświęcone mamy w zbiorach biblioteki.

Zdjęcie Witolda Gombrowicza

Marek Hłasko

W 2024 roku przypada 90. rocznica jego urodzin.
Ten wybitny prozaik i autor scenariuszy filmowych został doceniony za „uniwersalny wymiar twórczości”. W uchwale podkreślono jego „wiarygodne ujęcie rzeczywistości i potoczny język zjednały mu rzesze czytelników” oraz podano, że „był pisarzem, który potrafił nasycić banalne motywy i tematy zaczerpnięte z potocznego życia głęboką treścią egzystencjalną. Dzięki temu Jego twórczość ma wymowę uniwersalną.
Swą bezkompromisowością, także wobec komunistycznej rzeczywistości, przyciągał do siebie pokolenia młodych ludzi z różnych zakątków świata”
. Przypomniano o debiucie opowiadań „Baza Sokołowska” i „Pierwszy krok w chmurach”. Wspomniano o emigracji i kolejnych utworach „Sowa, córka piekarza”, „Wszyscy byli odwróceni”, „Drugie zabicie psa” oraz „Piękni dwudziestoletni”.

Sprawdź, jakie książki Marka Hłaski i jemu poświęcone mamy w zbiorach biblioteki.

Zdjęcie Marka Hałasko

Melchior Wańkowicz

Jeden z najwybitniejszych polskich dziennikarzy w historii, ojciec reportażu.
W 2024 roku przypada 50. rocznica jego śmierci.
Jak określono w uchwale „był wzorem i symbolem polskiego dziennikarstwa”, który „opisując rzetelnie rzeczywistość służył wspólnocie”. Przypomniano czas, w których tworzył i utwory z tym związane takie jak „Sztafeta”, „Dzieje rodziny Korzeniowskich”, „Westerplatte”, „Bitwa o Monte Cassino”. Przytoczono też cykl „Od Stołpców po Kair”, który był zapisem jego własnych losów i zbiorem reportaży o spotkanych Polakach, losach emigrantów i tworzeniu wojsk polskich.

Sprawdź, jakie książki Melchiora Wańkowicza i jemu poświęcone mamy w zbiorach biblioteki.

Zdjęcie Melchiora Wańkowicza