Ułatwienia dostępu

Zmiany w regulaminie


24 sierpień 2022
Od 1 września obowiązuje nowy regulamin udostępniania zbiorów i usług.

Główna zmiana dotyczy stawek za drukowanie oraz kserowanie materiałów.
Jest ona związana z rosnącymi kosztami tych usług (papier, energia).
Nowe wysokości opłat znajdują się w załącznikach 2 i 3 do regulaminu.

Druga zmiana jest istotna dla osób spoza Jawora.
Dodany został zapis o możliwości odstąpienia biblioteki od pobierania kaucji za wypożyczenie zbioru od czytelników spoza naszej gminy. Zwolnienie z tej płatności możliwe będzie pod warunkiem stwierdzenia długotrwałej historii wypożyczeń i zwrotów bez naliczanych kar z tytułu nie zachowania terminu zwrotu zbiorów.

Grafika ilustrująca akceptację nowych zasad w regulaminie
© MBP Jawor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie Indico.