Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Bądź wolny!


04 czerwiec 2024
W czerwcu Oddział Dziecięco-Młodzieżowy prowadzi warsztaty edukacyjne pod hasłem „Bądź wolny” skierowane do uczniów szkół podstawowych, dotyczące profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień.

Zajęcia realizowane będą w ramach projektu „Uzależnij się od książki”, który został dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas zajęć będziemy dostarczać i utrwalać podstawową wiedzę o szkodliwym działaniu substancji uzależniających oraz ich wpływie na organizm człowieka. Wspólnie stworzymy katalog asertywnych komunikatów, które można wykorzystać w sytuacji nacisku grupy.
Podczas prac grupowych uczniowie będą tworzyć plan kampanii informacyjnej, wykorzystując do tego mnóstwo ciekawych materiałów.

Zajęcia przeprowadzone będą metodami aktywizującymi w oparciu fachową literaturę.

Fragment plakatu zajęć - grafika głów uzależnionych od narkotyków, alkoholu, papierosów