Przekazujemy informację dla osób, które rozważają związanie swojego życia zawodowego z czytelnictwem, bibliotekarstwem czy nauką o informacji. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Wrocławskim , między innymi na kierunki - 'Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo' oraz 'Publikowanie cyfrowe i sieciowe'.

Fragment slideru Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Współczesne biblioteki to nowoczesne instytucje kultury, z bogatą ofertą działań animacyjnych i edukacyjnych. Udostępniają swoim użytkownikom ogromne zasoby wiedzy i uczą, jak poruszać się w gąszczu informacji i skutecznie je wykorzystywać. Na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytet Wrocławski kształci specjalistów, którzy potrafią sprostać tym wyzwaniom.

Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Przemiany współczesnego rynku wydawniczego i intensywny rozwój komunikacji medialnej od lat wyznaczają kierunek kształcenia naszych studentów. Publikowanie cyfrowe i sieciowe to studia, na których można zdobyć wiedzę potrzebną do zrozumienia tych procesów oraz konkretne kompetencje, aby pewnym krokiem wejść na rynek pracy.

Więcej informacji na http://phc.uni.wroc.pl/rekrutacja/.